P1140009

 

小叮噹100週年展真的到處都是小叮噹~哈!連餐車也是哦~

P1130929

 

一進入口,小叮噹卡通主要主角集合~

P1130933

 

原來小叮噹本身是黃色而且有耳朵~

1

 

因失去耳朵受到女友嘲笑而太悲傷變成藍色~

2

 

平日人潮也多到不行~看這盛況.....

P1130934

P1130945

 

到處都是小叮噹、小叮噹、小叮噹........

3

4

5

 

進入第二場景-藤子不二雄老師的漫畫手稿

6

7

 

P1130980

P1130983

 

進入第三場景-主角的家

P1130986

P1130987

 

P1130996  

 

實體場景,大家爭相拍照~

8

P1130991

P1140001

P1130999  

 

累了想吃東西也有小叮噹特製的餐點哦~

P1140008

 

真的是記憶吐司耶~

P1140007  

 

Ting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()